Лісовогринівецька громада
Хмельницька область, Хмельницький район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій Лісовогринівецької сільської ради на 2017 рік

Україна

Лісовогринівецька сільська рада

19-та  чергова сесія 

25 січня 2017 року                              Рішення № 10           с .Лісові Гринівці

 

 

Про затвердження Програми організації

безкоштовного харчування учнів 1-4 класів

та учнів пільгових категорій Лісовогринівецької

сільської ради на 2017 рік

 

Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законопроектних актів України» від 24 грудня 2015  № 911-VIII,  сільська рада

  

                                                    ВИРІШИЛА:     

         1. Затвердити Програму організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій  загальноосвітніх навчальних закладів Лісовогринівецької сільської ради на 2017 рік (додаток).

2. Відділу фінансів сільської ради передбачити в місцевому  бюджеті видатки на фінансування заходів Програми на 2017 за рахунок загального кошторису на утримання установ освіти.

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності сільської ради проводити нарахування та виплату коштів на фінансування заходів передбачених Програмою.

4. Контроль за виконанням даної Програми покласти на  постійну комісію з питань соціального захисту населення, освіти, фізичного виховання, культури, релігії та міграції, охорони здоров’я та соціальної політики.

             

 

Сільський голова                                          В.В.Гралюк

 

 

Додаток   до рішення 19 сесії Лісовогринівецької сільської ради

від  25 січня 2017 року

№ 10

 

Програма організації безкоштовного

харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів Лісовогринівецької сільської ради  на 2017 рік

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів Лісовогринівецької сільської ради на 2017 рік (далі - Програма) розроблена на виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законопроектних актів України» від 24 грудня 2015  № 911-VIII.

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає питання створення умов для збереження здоров’я дітей, їх  всебічного розвитку, навчання і виховання.  Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням.

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою програми є створення умов для збереження здоров’я дітей,  підвищення рівня організації  харчування, забезпечення школярів раціональним і якісним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й форм обслуговування учнів  загальноосвітніх навчальних закладів.

Основними завданнями Програми є: створення єдиної системи  харчування; удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації витрат на її функціонування;  створення умов для повноцінного харчування учнів; забезпечення гарячим харчуванням дітей пільгових категорій.

Реалізація Програми дасть змогу: забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 1-4-х класів; збільшити кількість учнів, які охоплені харчуванням; забезпечити якісним харчуванням дітей пільгових категорій, а саме: дітей – сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування  дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,  дітей батьки, яких загинули   під  час  участі   у антитерористичній операції, або дітей, батьки яких приймають участь в антитерористичній операції; сформувати навички правильного та здорового харчування; надати збалансоване харчування відповідно до віку і стану здоров`я дітей, урізноманітнити раціон харчування; поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції; змінити підходи до організації харчування через створення  гнучкої системи харчування; забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

Доцільність створення даної Програми обумовлена: турботою про збереження та поліпшення стану здоров’я дітей; необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування як  важливої складової для розвитку дитячого організму; впровадженням єдиного циклічного меню у всіх школах міста; створенням єдиної  системи організації харчування, яка забезпечить раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.    

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗКОШТОВНОГО ХАРЧУВАННЯ

Відповідно до пункту 3 статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту» органи місцевого самоврядування забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами та учнів 1-4 класів.

Дана Програма надає право на звільнення від оплати за харчування в період з 01 січня по 31 грудня  2017 року в загальноосвітніх навчальних закладах Лісовогринівецької  сільської ради:

учнів 1 - 4 класів;

дітей – сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

дітей, батьки, яких загинули під  час  участі в антитерористичній операції, або батьки яких перебувають в зоні антитерористичної операції.

       Для звільнення від оплати за харчування  батькам на ім'я керівника навчального закладу потрібно надати такі документи:

Учнів 1-4 класів:

заява батьків на ім'я керівника навчального закладу.

Діти-сироти або діти позбавлені батьківського піклування:

заява на ім'я керівника навчального закладу

розпорядження районної державної адміністрації про статус дитини.

Діти із малозабезпечених сімей:

заява батьків на ім'я керівника навчального закладу

довідка про отримання допомоги як малозабезпеченим сім’ям,   видана управлінням праці та соціального захисту населення.

Учнів загальноосвітніх навчальних закладів, батьки яких загинули під час участі у антитерористичній операції або батьки яких перебувають в зоні  антитерористичній операції:

заява на ім'я керівника навчального закладу.

копія паспорта батька ( 1,2,11,12 сторінки);

копія ідентифікаційного коду батька;

довідка про участь в антитерористичній операції, видана та скріплена печаткою уповноважених органів (зокрема Міністерства оборони України (військовими комісаріатами, військовими частинами тощо), Міністерства внутрішні справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України. Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо або їх територіальними органами.

копія свідоцтва про шлюб (при потребі);

копія свідоцтва про народження учня(при потребі);

копія свідоцтва про смерть (для членів сім'ї загиблих, померлих).

Учнів, батьки яких перебувають в зоні  антитерористичній операції, звільняють від сплати за харчування на час перебування батьків в зоні АТО.

 

4.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

      Фінансування  Програми здійснюється з місцевого  бюджету Лісовогринівецької сільської ради відповідно до кошторису, після затвердження його рішенням сесії сільської  ради в межах бюджетних асигнувань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

            Кошти місцевого бюджету використовуються для забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах Лісовогринівецької сільської ради, а саме: безкоштовне одноразове харчування учнів 1-4 класів,  харчування дітей–сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування,  дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,  дітей, батьки, яких загинули   під  час  участі   у антитерористичній операції, або дітей, батьки яких приймають участь в антитерористичній операції, в обсязі 100% від вартості харчування на день. Обсяги фінансування на 2017 рік з місцевого  бюджету становлять  988,263 тисяч гривень.

Оплата за харчування учнів 1-4 класів, дітей – сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування,  дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,  дітей, батьки, яких загинули   під  час  участі   у антитерористичній операції, або дітей, батьки яких перебувають в зоні антитерористичній операції, здійснюється в межах виділених асигнувань на галузь «Освіта» у видатках, передбачених на харчування, згідно цього Порядку.

 

5.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація основних завдань Програми забезпечить: створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку; забезпечення якісного та збалансованого харчування школярів; організація харчування учнів пільгових категорій (відповідно до чинного законодавства); забезпечення безкоштовним харчуванням школярів 1-4-х класів; збільшення  кількості учнів, охоплених  гарячим харчуванням; формування навичок правильного та здорового харчування; створення централізованої системи  харчування;змінення підходу до організації харчування через створення єдиної гнучкої системи харчування; використання бюджетних коштів раціонально і ефективно.

 

               

Сільський голова                                              Гралюк В.В.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь