A A A K K K
для людей із порушенням зору
Лісовогринівецька громада
Хмельницька область, Хмельницький район

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту рішення Лісовогринівецької сільської ради «Про затвердження Порядку та Умов проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Лісовогринівецької сільської об’єднаної терито

Дата: 01.12.2017 10:28
Кількість переглядів: 1501

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту рішення Лісовогринівецької сільської ради

«Про затвердження Порядку та Умов проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Лісовогринівецької сільської об’єднаної територіальної громади»

 

 

На виконання Закону України «Про відходи»

 

 

оприлюднюється:

 

Проект рішення Лісовогринівецької сільської ради «Про затвердження Порядку та Умов проведення конкурсу на надання послуг з вивезення  твердих побутових відходів на території громади». З метою реалізації державної політики в сфері благоустрою, встановлення та регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, було розроблено Проект рішення Лісовогринівецької сільської ради «Про затвердження  Порядку та Умов проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на  території Лісовогринівецької сільської об’єднаної територіальної громади».

Даний проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті  cільської ради  lisovogrynivecka.gromada.org.ua з метою обговорення.

Зауваження та пропозиції щодо даного проекту просимо направляти у письмовій формі впродовж одного місяця з дня оприлюднення за адресою: с. Лісові Гринівці,  Хмельницький район, вул. Центральна, 4,  конт. тел. (0382) 62-68-23, 0685647883.

 

 

 

 

Лісовогринівецка сільська рада.

 

 

Про затвердження Порядку організації та

 проведення конкурсу на право вивезення твердих

побутових відходів на території Лісовогринівецької сільської

об’єднаної територіальної громади.

 

З метою реалізації ефективної антимонопольної політики спрямованих на розвиток ринкових відносин та конкуренції для задоволення потреб населення у послугах з вивезення твердих побутових відходів на території Лісовогринівецької сільської об’єднаної територіальної громади, відповідно до ч. 1 ст. 10,   ст. ст. 26, 30, 46, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 2 ст. 4 Закон України «Про захист економічної конкуренції» Закон України « Про відходи»,  керуючись  Постановою КМУ від 16.11.11р. №1173 “Про надання послуг з вивезення побутових відходів” , сільська рада

 

В И Р І Ш И ЛА:

 

1. Затвердити Порядок організації та проведення конкурсу на право   вивезення ТПВ  на території громади (додаток №1).

2. Утворити конкурсну комісію з визначення суб’єктів господарської діяльності  на право вивезення твердих побутових відходів (далі ТПВ) далі - Комісія в складі згідно з додатком №2.

3.   Затвердити умови конкурсу (додаток №3).

4. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу у ЗМІ та офіційному сайті Лісовогринівецької сільської ради.

5. Конкурсній комісії провести конкурс на право вивезення ТПВ.

6. За результатами проведення конкурсу укласти угоду з переможцем конкурсу на право вивезення ТПВ  (додаток №4).

7. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою

 

    

 

         Сільський  голова                                    В. Гралюк

 

 

 

Додаток №1 

          до рішення  сільської ради 

№    від 

 

ПОРЯДОК

організації та проведення конкурсу на право вивезення

 твердих побутових відходів   на території Лісовогринівецької сільської об’єднаної територіальної громади

     1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.

1.1 Порядок організації та проведення конкурсу на право вивезення твердих побутових відходів (далі ТПВ) (далі по тексту “Порядок”) визначає порядок підготовки та проведення конкурсу по визначенню суб’єктів господарської діяльності на право вивезення ТПВ  на території об’єднаної територіальної громади .

 

1.2 Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку надання послуг та вибір на конкурсних засадах суб’єктів господарської діяльності, які будуть забезпечувати виконання необхідних обсягів робіт по вивезенню ТПВ.

 

1.3 Об’єктом конкурсу є вивезення ТПВ від мешканців приватного сектора та надання якісних послуг.

 

1.4 У конкурсі можуть брати участь підприємства, організації та приватні особи, які мають право надавати вказані послуги.  Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти господарської діяльності, які:

 • визнані банкрутом або стосовно яких порушено справу про банкрутство;
 • ліквідуються як суб’єкт підприємницької діяльності;
 • подали для участі у конкурсі документацію оформлену не належним чином або таку, що містить неправдиву інформацію.

1.5 Підготовка матеріалів до проведення конкурсу та контроль за виконанням рішень конкурсної комісії покладається на постійні комісії сільської ради.

 1. Для підготовки та проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується виконавчим комітетом сільської ради.

2.1. Конкурсна комісія готує і забезпечує публікацію в засобах масової інформації та на офіційному сайті сільської ради інформації  з оголошення щодо проведення конкурсу не пізніше як за 30  днів до його проведення, де вказується:

 • найменування замовника;
 • назва та основні характеристики об’єктів конкурсу;
 • термін подачі та адреса за якою подаються документи для участі в конкурсі;
 • місце, дата, час проведення конкурсу, телефон для довідок.
 •  

2.2. Претенденти подають, а конкурсна комісія приймає та реєструє в журналі обліку  документи, надані учасником конкурсу

2.3. Документи, які надійшли після встановленого терміну, або документи, які надані не в повному обсязі, не розглядаються.

2.4.   Конкурсна комісія вивчає, систематизує, аналізує всі документи, які надійшли від претендентів, робить по них оцінку відповідно до кваліфікації протягом робочого дня після закінчення терміну подачі документів.

2.5.   Конкурсна комісія складає списки претендентів.

 

 1.    Порядок проведення конкурсу.

 

3.1 Конкурсна комісія у визначений час запрошує претендентів та проводить конкурс, де визначає переможця.

3.2 Рішення конкурсної комісії приймається на закритому засіданні у присутності не менше 2-х третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівності голосів “за” та “проти” голос голови комісії є вирішальним.

3.3  Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами комісії, що взяли участь у голосуванні.

3.4 Рішення конкурсної комісії про результати проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Лісовогринівецької сільської обєднаної територіальної громади подається  на розгляд виконавчого комітету сільської ради. Після прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом сільської ради оголошується переможець конкурсу – суб’єкт господарської діяльності.

3.5 З дня оголошення переможця конкурсу, переможець конкурсу у десятиденний строк укладає угоду.

3.6 Після прийняття рішення про визначення переможця конкурсна комісія має право його відмінити в разі виникнення обставин, зазначених в пункті 1.4 даного положення.

 

 1. Розгляд спорів.

 

4.1 У разі порушення процедур проведення конкурсу, інших умов цього Порядку претенденти мають право звернутися з відповідною заявою до замовника. Заява може бути подана не пізніше двох тижнів після одержання копії рішення конкурсної комісії.

4.2 Замовник після одержання заяви зобов’язаний перевірити викладені претензії, в разі виявлення порушень скасувати рішення конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу і дати відповідь по суті заяви протягом 15 календарних днів з моменту її одержання.

4.3 Не можуть бути оскаржені рішення про:

 • спосіб проведення конкурсу і процедури визначення переможця;
 • визначення конкурсу таким, що не відбувся.

 

4.4 Спори, що виникають за результатом конкурсу, розв’язуються в установленому законодавством порядку.

 

Додаток №2 

до рішення сільської ради             

№        від        р.

 

 

 

Склад конкурсної комісії з визначення суб'єкта господарської діяльності на право вивезення твердих побутових відходів

 

Рудик О. А.

заступник сільського голови з юридичних та економічних питань – голова комісії

Нацюк А. В.

 спеціаліст 1 категорії відділу фінансів – секретар

 

 

 

Члени комісії:

Ващук В. Г.

начальник відділу архітектури та землеустрою сільської ради – член комісії

Анішкіна Н. С.

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  – головний бухгалтер член комісії, член комісії

 

Поліщук А. Л.

начальник відділу фінансів  –  член комісії

 

Охоцька Л. Б.

начальник юридичного відділу –  член комісії

 

 

Додаток №3

до рішення

                                                                                          №     від                р.

 

 

У М О В И

проведення конкурсу на право вивезення твердих побутових відходів (далі ТПВ) на території громади

 

Замовник: Лісовогринівецька сільська рада

 Мета проведення конкурсу - розвиток ринкових відносин, ліквідація монополії у сфері надання житлово-комунальних послуг.

 Основними принципами проведення конкурсу є:

- відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

- доступність інформації про конкурс;

- об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії;

- поінформованість громадян про результати конкурсу

 Об’єкт конкурсу:

      Вивезення твердих побутових відходів з території Лісовогринівецької сільської ради

       Графік вивезення:           

              - чотири рази на місяць (згідно графіка). 

          

   Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:    

 • Наявність матеріально-технічної бази;
 • Вартість надання послуг;
 • Обов’язкова погрузка твердих побутових відходів .                    

   Для участі в конкурсі претендент повинен подати комісії:

  -     заяву про участь в конкурсі;

 • копію свідоцтва про державну реєстрацію;
 • технічні  паспорти  на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;
 • довідку про забезпечення  місця для паркування  технічної  бази;
 • договір на право власності чи оренди (суборенди) земельною ділянкою, де буде здійснюватись захоронення твердих побутових відходів;

   

Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект, який включає заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів на території громади

 

            Претендент подає документи у закритому конверті (пакеті), на якому    зазначається його назва, адреса й найменування об’єкта конкурсу, з поміткою «Заява на участь у конкурсі з вивезення твердих побутових відходів».

      Строк для подання  документів на конкурс становить 30 календарних днів з дати опублікування оголошення  про проведення конкурсу.

     

Усі документи складаються державною мовою.

 

       Для участі у конкурсі запрошуються суб'єкти підприємницької діяльності, які відповідають умовам конкурсу.        

       

 Інформацію щодо проведення конкурсу та подачі документів можна отримати за телефонами:

     (0382) 62-68-23, 0685647883 - Рудик Олег Андрійович заступник сільського голови з юридичних та економічних питань – голова комісії

         Документи на конкурс подавати за адресою:        

 с. Лісові Гринівці,  Хмельницького району, вул. Центральна, 4

         Термін подачі документів складає не більше 30 днів з дня оголошення конкурсу в ЗМІ та офіційному сайті Лісовогринівецької сільської ради.

 

 

Додаток №4

до рішення

                                                                                          №     від                р.

 

 


 

 
ТИПОВИЙ ДОГОВІР 

             на надання послуг з вивезення побутових 

          відходів на території Лісовогринівецької сільської радис. ЛісовіГринівці                                                                     _____ ___________ р.Лісовогринівецька сільска рада в особі сільського голови Гралюка Віталія Володимировича, що діє  на  підставі  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" далі  - Замовник , з однієї сторони та  _____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________

                            (найменування суб'єкта господарювання, 

_____________________________________________________________________________ 

                якого визначено виконавцем послуг) 

в особі ______________________________________________________________________, 

             (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

що діє на підставі _____________________________________________________________, 

                         (назва документа, дата і номер) 

затвердженого _______________________________________________________________ 

                             (найменування органу) 
далі -  Виконавець,  з  другої сторони,  відповідно до 
протоколу  засідання конкурсної комісії  від  ___________  N  ___________  
та  рішення (розпорядження) від _______________ N ____________________ 

_____________________________________________________________________________
(найменування виконавчого органу сільської  ради; у разі делегування повноважень відповідними радами) уклали цей договір про нижченаведене Предмет договору      1. Виконавець зобов'язується згідно з графіком   надавати послуги з вивезення побутових відходів на території  Лісовогринівецької сільської ради, а Замовник  зобов'язується  виконати обов'язки, передбачені  цим  договором (далі - послуги). 

     2. Характеристика території _________________________________________________. 

                                                        (розміри та межі території населеного пункту) 
           
Права та обов'язки замовника і виконавця 
Замовник має право:
 

1) вимагати від виконавця забезпечення безперервного  надання  послуг  з  вивезення  побутових  відходів  відповідно  до  графіка  вивезення побутових відходів,  а  також  вимог  законодавства  про  відходи,  санітарних  норм  і  правил,  Правил  надання  послуг  з вивезення побутових  відходів,  затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів  України від 10 грудня 2008 р.  N 1070 (Офіційний вісник України,  2008 р.,  N 95,  ст.  3138),  умов цього договору, актів  замовника та рішень конкурсної комісії; 

2) одержувати  достовірну та своєчасну інформацію про послуги  з  вивезення  побутових  відходів,  які  надаються  виконавцем  на  території, визначеній цим договором; 

3) вимагати від виконавця подання до двадцятого числа місяця,  що настає за звітним кварталом,  звіту про стан надання  послуг  з  вивезення побутових відходів; 

4) у разі безпідставного припинення виконавцем надання послуг  з вивезення побутових відходів призначати в установленому  порядку  іншого   виконавця   послуг  з  вивезення  побутових  відходів  на  території, визначеній цим договором. 
Замовник зобов'язується: 

1) погодити графік вивезення побутових відходів,  розроблений  виконавцем відповідно до встановлених вимог; 

2) прийняти в установленому порядку рішення щодо встановлення  чи коригування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у  розмірі  не  нижче  економічно  обґрунтованих витрат відповідно до  розрахунків, поданих виконавцем; 

3) затвердити норми  надання  послуг  з  вивезення  побутових  відходів, визначені в установленому порядку; 

4) забезпечувати  виконавця  інформацією  стосовно  дії актів  законодавства  про  відходи  та  організації  надання   послуг   з  вивезення   побутових  відходів,  повідомляти  його  про  зміни  у  законодавстві про відходи; 

5) розглядати звернення виконавця з приводу надання послуг  з  вивезення побутових відходів та виконання умов цього договору; 

6) здійснювати   відповідно   до  законодавства  контроль  за  належною організацією обслуговування споживачів виконавцем; 

7) брати участь у врегулюванні спірних питань,  пов'язаних із  зверненнями  юридичних  чи  фізичних осіб щодо дій (бездіяльності)  виконавця. 

Виконавець має право: 

1) подавати  замовнику  розрахунки  економічно  обґрунтованих  витрат на надання послуг з вивезення побутових відходів; 

2) розробити   норми   надання   послуг   та   подати  їх  на  затвердження замовнику; 

3) повідомляти  замовника  про  неналежний   стан   проїжджої  частини вулиць,  шляхів,
автомобільних доріг, рух якими пов'язаний з виконанням договору; 
4) надавати замовнику пропозиції  щодо  зміни  схем  руху  та  режиму   роботи спеціально  обладнаних  транспортних  засобів  на  наявних маршрутах. 
 Виконавець зобов'язується: 
1) укласти договори на надання послуг з  вивезення  побутових  відходів  із  споживачами на території,  визначеній цим договором,  відповідно до Типового договору про  надання  послуг  з  вивезення  побутових  відходів,  наведеного  у  додатку  1  до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів; 
2) надавати послуги з вивезення побутових відходів відповідно  до  вимог  законодавства  про  відходи,  санітарних норм і правил,  Правил надання послуг з вивезення побутових відходів,  умов  цього  договору,   актів   замовника,   рішень   конкурсної   комісії  та 

погодженого замовником графіка надання послуг;
3) розробити графік вивезення побутових відходів та  погодити  його із замовником; 

4) надавати послуги з вивезення: 
________________________________________________________________________________ 

     (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких відходів,
 

________________________________________________________________________________

        небезпечних відходів у складі побутових відходів)
 

     згідно з графіком; 
     5) перевозити побутові відходи на 
________________________________________________________________________________ 

      (назва об'єкта поводження з побутовими відходами, його місцезнаходження,

 
_______________________________________________________________________________ 

        найменування суб'єкта господарювання, що здійснює експлуатацію такого об'єкта) 
    6) утримувати та випускати на  маршрут  спеціально  обладнані  транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані; 

    7) забезпечувати  допуск  до  надання послуг працівників,  що  пройшли медичний огляд в установленому порядку, та дотримання ними  вимог законодавства про дорожній рух; 

    8) здійснювати  надання послуг з вивезення побутових відходів  за зверненням замовника у разі проведення публічних заходів; 

     9) допускати представників виконавця до відповідних  об'єктів  під   час   здійснення  ними  контролю  за  належною  організацією  обслуговування споживачів виконавцем, надавати необхідні для цього  документи та інформацію; 

     10) подавати  замовнику  до  20  числа  місяця,  що настає за  звітним кварталом,  звіт  про  стан  надання  послуг  з  вивезення  побутових відходів; 

     11) у  строк,  що не перевищує 15 днів з моменту встановлення  замовником чи уповноваженим органом державного нагляду  (контролю)  порушення   виконавцем   умов  цього  договору,  усунути  виявлені  порушення та письмово повідомити про це замовника.        Відповідальність сторін за невиконання умов договору
 

     1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

 
                        Розв'язання спорів 

1. Спори  за  договором  між  сторонами  розв'язуються шляхом  проведення переговорів або у судовому порядку. 

 
                    Форс-мажорні обставини 

1. Сторони  звільняються   від   відповідальності   за   цим  договором   у   разі  настання  обставин  непереборної  сили  (дії  надзвичайних ситуацій техногенного,  природного  або  екологічного  характеру), що унеможливлює його виконання.                    Строк дії цього договору 

1. Договір   діє  з  ___________  до  __________  і  набирає  чинності з дня його укладення. 

Умови зміни, розірвання, припинення дії цього договору 

2. Зміна умов договору  проводиться  у  письмовій  формі  за  взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується у судовому порядку. 

3. Договір може бути достроково розірваним за згодою сторін, а  також  внаслідок односторонньої відмови від договору замовника,  яка допускається у разі систематичного порушення  виконавцем  його  умов  (не  менш  як  три  порушення,  встановлені  за результатами контролю,  проведеного  замовником  чи   уповноваженими   органами 

державного нагляду (контролю). 

Одностороння відмова  замовника  від  договору допускається у  разі вчинення виконавцем таких порушень: 

недотримання   графіка   вивезення   побутових  відходів  (за  винятком  настання  обставин  непереборної  сили),  погодженого  з  органом місцевого самоврядування; 

невиконання вимог законодавства про відходи,  санітарних норм  і  правил,  Правил  надання послуг з вивезення побутових відходів, актів замовника, рішень конкурсної комісії; 

залучення до  роботи  на  маршрутах  водіїв,  що  не  пройшли відповідної підготовки; 

більш як  два  випадки  порушення водіями виконавця з власної  вини вимог законодавства про дорожній рух; 

незабезпечення виконавцем  належного  контролю  за  технічним станом транспортних засобів; 

набрання законної   сили   обвинувальним  вироком  суду  щодо працівника виконавця. 

4. Дія договору припиняється у разі, коли: 

закінчився строк, на який його укладено; 

виконавець протягом 30 (тридцяти) календарних днів з  моменту набрання  чинності  цим  договором не розпочав надавати послуги на всіх об'єктах утворення побутових відходів,  зазначених у пункті 3 цього договору. 

Дія договору    припиняється    також   в   інших   випадках, передбачених чинним  законодавством України.. 
                      Прикінцеві положення
1. Цей договір  складений  у  двох  примірниках,  які  мають однакову  юридичну силу.  Один примірник зберігається у замовника, другий - у виконавця. 

2. Усі додатки до цього договору підписуються сторонами і  є його невід'ємною частиною. 

 

Юридичні адреси сторін

Замовник

Виконавець

 

Лісовогринівецька сільська рада_________________________ 

____________________________

 

 

 

 

 

Сільський голова ____________В. Гралюк                                        ______________________ 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь