Лісовогринівецька громада
Хмельницька область, Хмельницький район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Відділ архітектури та землеустрою

Положення

про відділ архітектури та землеустрою виконавчого комітету Лісовогринівецької

сільської ради (сільської ОТГ)

1. Загальні положення

1. Відділ архітектури та землеустрою  (далі - відділ) утворено рішенням 3 сесії 1 скликання Лісовогринівецької сільської ради від 28 грудня 2015 року відповідно до затвердженого штатного розпису працівників сільської ради.

2. Відділ є виконавчим органом Лісовогринівецької сільської ради (сільської об’єднаної територіальної громади – далі сільської ОТГ), їй підзвітним і підконтрольним, безпосередньо підпорядкований сільському голові.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами профільних міністерств та відомств, розпорядженнями сільського голови, прийнятими в межах його компетенції, а також цим Положенням.

4. Реорганізація, ліквідація відділу проводиться за рішенням сільської ради.

2. Основні завданнями відділу.

2.1 Забезпечення на   території   Лісовогринівецької сільської ради (сільської ОТГ)   реалізації   державної політики у галузі містобудування, архітектури, будівництва та земельних відносин.

3. Основні функції відділу.

 1.  Підготовка рішень щодо планування територій на місцевому рівні.

3.2. Внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території сільської ради.

3.3. Підготовка пропозицій до програм соціального-економічного розвитку сільської ОТГ і подання їх на розгляд сесії сільської ради.

3.4.  Здійснення моніторингу:

а) реалізації схеми планування територі;

б) стану розроблення, оновлення містобудівної документації на місцевому рівні (генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

в) забудови та іншого використання територій.

3.5. Сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації       населених пунктів сільської ОТГ.

3.6. Підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів сільської ОТГ.

3.7. Координація діяльності:

а)  суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території сільської ОТГ, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

б)  підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

3.8. Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

3.9. Надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки;

3.10. Організація розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів сільської ОТГ;

3.11. Оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

3.12. Вирішення питання щодо присвоєння поштових адрес об’єктам містобудування.

3.13. Сприяння створенню та оновленню картографічної основи території сільської ОТГ.

3.14. Забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів.

3.15. Співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування.

3.16. Інформування населення про плани розміщення на території сільської ОТГ найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів.

3.17. Організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.

3.18. Сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури.

3.19. Інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

3.20. бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення відділу розпорядником коштів за програмою);

3.21. розробляє проекти комплексних місцевих програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

3.22. здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціальнозначущих та незавершених будівництвом об’єктів;

3.23. бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

3.24. здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

3.25. бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження,  запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;

3.26. бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

3.27. бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;

3.28. бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об’єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;

3.29. здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;

3.30. бере участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для сільської ОТГ;

3.31. надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

3.32. розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради поточні перспективні програми капітального будівництва на території сільської ОТГ в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

3.23. Участь у роботі постійно діючої комісії сільської ради з питань бюджету щодо проведення будівництва, капітального (поточного ремонту) та реконструкції об’єктів соціального призначення та інфраструктури на території сільської ОТГ.

3.24. Надання   інформації юридичним  особам  та  фізичним  особам, зацікавленим  у відведенні земельних ділянок, про можливі варіанти розміщення об'єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою.

3.25. Участь у роботі постійно діючої комісії сільської ради з питань вибору земельних ділянок   для   розміщення    об'єктів   на   території   Лісовогринівецької сільської   ради.

 1. Участь у роботі постійно діючої комісії сільської ради з добору  земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу.
 2. Перевірка документації  із землеустрою на відповідність чинному земельному
  законодавству та  нормативно-технічним   вимогам   щодо   її розроблення.
 3. Підготовка проектів рішень сільської ради та подання на отримання дозволу на виготовлення технічної документації із   землеустрою, проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх затвердження.
 4. Виступ замовником розроблення документації із землеустрою у разі реалізації прав на землю територіальною громадою, як суб'єкта права власності або права користування землею,  а також у  випадку   викупу земельних ділянок для   суспільних потреб.
 5. Виступ    в    установленому    порядку    замовником    науково-дослідних,    проектно - розвідувальних, будівельних та протиерозійних робіт, що виконуються в межах заходів з використання    охорони земель, здійснення землеустрою.
 6. Підготовка проектів рішення щодо передачі та придбання ділянок у власність (викуп), надання земель у користування та припинення права користування., прийняття земельних ділянок у фонд сільської ради.
 7. Підготовка проектів рішення щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади сільської ради.
 8.  Організація  проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель комунальної власності.
 9.  Підготовка і внесення на розгляд сесії пропозицій по встановленню розмірів орендної плати.  
 10.  Підготовка проектів договорів оренди землі. Надання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до договорів оренди земельних ділянок. Доопрацювання рішень сільської ради з урахуванням проголосованих і прийнятих пропозицій і редакційних поправок.
 11.  Оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень сільською радою.
 12.  Підготовка актів прийняття-передачі земельних ділянок, що додаються до договорів оренди землі.
 13.  Підготовка проектів рішень сільської ради про продовження строків оренди земельних ділянок.
 14.  Підготовка угод про розірвання договорів оренди землі.
 15.  Здійснення контролю за виконанням рішень сільської ради в тій частині, що стосується додержання строків  укладання договорів оренди землі.
 16.  Вжиття заходів по забезпеченню надходження коштів до місцевого бюджету від використання земельних ділянок, що надані в оренду.
 17.  Взаємодія з державними органами щодо справляння плати за землю згідно укладених договорів.
 18.  Ведення реєстру інформаційної бази землекористувачів, яким надані земельні ділянки в оренду.
 19.  Внесення у встановленому порядку до сільської ради проектів рішень про припинення права користування  земельними   ділянками.
 20.  Внесення пропозицій до районної ради щодо встановлення і зміни меж сіл,. 
 21.  Здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства.
 22. У разі виявлення порушення земельного законодавства внесення пропозицій державній інспекції з контролю за використанням і охороною земель про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення права власності або права користування земельною ділянкою громадянами та юридичними особами.
 23.  Здійснення координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів.
 24.  Взаємодія з державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель, яка функціонує у селах, правоохоронними органами та отримання від посадових осіб вказаних органів інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань.
 25.  Участь у підготовці проектів внутрішніх нормативних актів, договорів оренди, розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, підготовку проектів письмових висновків чи зауважень до них.
 26.  Аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, стан договірної роботи; розроблення відповідних пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні.
 27.  Представництво у встановленому законодавством порядку інтересів сільської ради та виконкому в судах та інших органах під час розгляду земельних питань та спорів.
 28.  Претензійна та позовна робота з питань земельних відносин.
 29.  Аналіз наслідків розгляду претензій, позовів і судових справ.
 30.  Сприяння своєчасному вжиттю законних заходів за протестами та поданнями прокуратури, ухвалами, рішеннями, постановами суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів тощо.
 31.  Правова роз’яснювальна робота для населення через засоби масової інформації (пресу, радіо, телебачення).
 32.  Вирішення земельних спорів.
 33.  Забезпечення дотримання законодавства про державну таємницю та інформацію.
 34.  Розгляд у межах компетенції відділу звернень, заяв громадян, забезпечення вжиття відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.
 35.  Участь у розробці та виконанні сільських програм з використання і охорони земель сільської ради.
 36.  Надання рішень та виписок з рішень сесій міської ради по земельним питанням.
 37. Вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства.

 

4. Відділ має право:

4.1 Залучати працівників інших структурних підрозділів  виконавчого комітету сільської ради,  підприємств, установ та організацій до розгляду питань,  що належать до його компетенції.

4.2 Одержувати в  установленому  порядку  від  інших  структурних підрозділів      виконавчого комітету сільської ради,     підприємств,  установ та організацій  інформацію, документи  та  інші  матеріали,  а  від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані,  необхідні  для  виконання покладених на нього завдань.

4.3 Відділ під  час  виконання  покладених  на  нього  завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету сільської ради, органами місцевого самоврядування,  підприємствами,  установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян.

4.4 Відділ  очолює  начальник,  який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою.

 

5. Структура та організація діяльності відділу

5.1               Структура та чисельність відділу затверджується сесією сільської ради.

5.2               Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою, відповідно до чинного законодавства.

5.3      Начальник відділу:

5.3.1. Здійснює керівництво   роботою   відділу,   несе  персональну відповідальність перед сільським головою  за  виконання покладених на нього завдань.

5.3.2. Затверджує функціональні  обов'язки  працівників  відділу  та визначає ступінь їх відповідальності.

5.3.3. Подає на   розгляд  сільського голови  кошторис  і штатний розпис відділу в  межах  граничної  чисельності  та  фонду оплати праці його працівників.

5.3.4. Подає на затвердження сільського голови Положення про відділ;

5.3.5. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету сільської ради;

5.3.6. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

5.3.7.  Звітує перед сільським головою про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

5.3.8. Входить до складу виконавчого комітету сільської ради (сільської ОТГ);

5.3.9. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сесій сільської ради питань, що належать до компетенції відділу;

5.3.10. Від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу.

5.3.11. За дорученням сільського голови представляє інтереси відділу взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

5.3.12. Подає сільському голові пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

5.3.13. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень  відділу;

5.3.14. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

5.3.15.  Здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.3.16. Сектор утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

« повернутися до списку новин

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь