Лісовогринівецька громада
Хмельницька область, Хмельницький район

УВАГА!!! ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА ГНАТОВЕЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІ СТ.ОНКУРС! ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА ГНАТОВЕЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІ СТ.

Дата: 17.08.2020 13:58
Кількість переглядів: 561

 

У К Р А Ї Н А

ЛІСОВОГРИНІВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Секретаря сільської ради

 

від  «17»  серпня 2020 року                                                                                          № 91-к

 

Про оголошення конкурсу на заміщення

вакантної посади директора Гнатовецької ЗОШ  - I-II ст.

 

Відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291 «Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу освіти», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

 

1.Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади директора Гнатовецьої  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Лісовогринівецької сільської ради  з 17 серпня  2020 року

2. Встановити кінцевий термін подачі документів претендентами на зайняття вакантної посади директора Гнатовецької  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Лісовогринівецької сільської  ради 07.09. 2020 року

3.Керуючому справами виконавчого комітету  оприлюднити повідомлення про оголошення конкурсу на офіційному сайті Лісовогринівецької сільської ради.

 

   Секретар сільської ради                                                  Бех І.О.

 

 

 

 

Виконавець розпорядження…………….  Талалай Х.

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ЛІСОВОГРИНІВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Секретаря сільської ради

 

від  «17»  серпня 2020 року                                                                           № 92-к

 

 

Про утворення конкурсної комісії

з проведення конкурсу  на зайняття

вакантної посади директора

директора Гнатовецької ЗОШ  - I-II ст.

 

Відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291 «Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу освіти», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити конкурсну комісію з проведення конкурсу  на зайняття вакантної посади директора  Гнатовецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Лісовогринівецької сільськї  ради у складі згідно з додатком.

2. Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсу відповідно до чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

   Секретар сільської ради                                            Бех І.О.

Додаток

до розпорядження  секретаря сільської ради    

від 17.08.2020р №92-к

СКЛАД

конкурсної комісії з проведення конкурсу  на зайняття

вакантної посади директора Гнатовецької загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів Лісовогринівецької сілської  ради

1.

Загарук Євген Васильович

заступник сільського голови з гуманітарних гуманітарних питань ; голова комісії

2.

Талалай Христина Володимирівна

керуючий справами виконавчого   комітету; секретар комісії

члени комісії:

3.

Іськова Олена Петрівна

представник батьківського     колективу загальноосвітньої Гнатовецької ЗОШ І-ІІ ступенів

4.

Євсюков Ігор Валентинович

представник батьківського      колективу    загальноосвітньої Гнатовецької ЗОШ І-ІІ ступенів

5.

Пшегорська Вікторія Миколаївна

представник батьківського      колективу    загальноосвітньої Гнатовецької ЗОШ І-ІІ ступенів

6.

Шеремета Світлана Олексіївна

завідувач сектору освіти, культури, молоді та спорту Хмельницької РДА

7.

Тодосійчук Наталія Мечиславівна

вчителька початкових класів Гнатовецької ЗОШ  І-ІІ ступенів, представник трудового колективу

8.

Кирильчук Лариса Валентинівна

вчителька української мови Гнатовецької ЗОШ  І-ІІ ступенів, представник трудового колективу

9.

Суховірська Тетяна Федорівна

вчителька зарубіжної літератури  Гнатовецької ЗОШ  І-ІІ ступенів, представник

10.

Купельський Леонід Володимирович

спеціаліст першої категорії з питань освіти та культури Лісовогинівецької  сільської ради

 

 

Секретар сільської ради                                                Бех І.О.

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА Гнатовецької ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ Лісовогринівцької сілської ради

 Лісовогринівецька сільська  рада оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора  Гнатовецької  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Лісовогринівецької сільської  ради.
           Конкурс проводиться відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Лісовогринівецької сілської  ради.
           Повне назва навчального закладу: Гнатовецька  загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів.
           Скорочена назва: Гнатовецька  ЗОШ І-ІІ ст.
           Місцезнаходження навчального закладу: 31324,  Хмельницька обл., Хмельницький р-н., с. Гнатівці , вул. Центральна, 61
           Найменування посади: директор Гнатовецької  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Лісовогринівецької сільської  ради.
           Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102.
          Призначення керівника закладу освіти здійснюється засновником – Лісовогринівецькою сільською  радою (далі – засновник) строком на шість років, а для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше – строком на два роки. Призначення керівника закладу освіти здійснюється за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, та на підставі розпорядження міського голови  про призначення керівника, шляхом укладення контракту.
          Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.
         Для участі у конкурсі кандидат у визначений термін подає такі документи:
          1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
          2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
          3) особовий листок по обліку кадрів та кольорове фото розміром 3*4;
          4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

          5) копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
          6) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

          7) перспективний план розвитку закладу освіти на два або шість років;
          8) довідку про відсутність судимості;
          9) довідку про стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки або копію медичної книжки;
         10) мотиваційний лист, складений у довільній формі. 

         Особа може подавати інші документи та інформацію про себе щодо освіти, досвіду роботи, професійного рівня, моральних якостей тощо.                                   
         Оригінали паспорту, ідентифікаційного коду та диплому про освіту пред’являються кандидатами при поданні документів.
         Особа, яка подає документи, несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.

         Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.
         Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються. Визначені у цьому пункті документи кандидат подає особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії протягом  20 днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
         Кінцевий термін подання документів: 7 вересня 2020 року  до 17:00 год.
         Місце подання документів: Лісовогринівецька сільська рада, с. Лісові Гринівці, вул. Хмельницька, 4 Хмельницького  району

         Дата, місце початку проведення конкурсного відбору претиндентам повідомляється особисто.

         Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
         1) перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

         2) перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
         3) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.
         Форма перевірки знання законодавства: письмове тестування.
         Перелік питань і зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань додаються.
       

         Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: Талалай Христина Володимирівна – керуюча справами виконавчого комітету Лісовогринівецької сільської ради за тел. 62-68-23 та за адресою: с. Лісові Гринівці, вул. Хмельницька, 4 адміністративне приміщення сільської ради.

 

   Секретар сільської ради                                                  Бех І.О.

 

 

 

 

Виконавець розпорядження…………….  Талалай Х.В.

 

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь