A A A K K K
для людей із порушенням зору
Лісовогринівецька громада
Хмельницька область, Хмельницький район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану села Лісові Гринівці Хмельницького району Хмельницької області

Дата: 22.02.2021 11:16
Кількість переглядів: 1384

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
генерального плану села Лісові Гринівці Хмельницького району Хмельницької області

 

Загальні положення

Замовник СЕО та виконавець

  • проекту є Лісовогринівецька сільська рада. Юридична адреса: 31340, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 4..

                    Виконавцем проекту є ПП «Крок Центр» (Україна, 29000, Хмельницька обл., місто

         Хмельницький, вулиця Гагаріна, будинок 5, офіс 223)

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області. Генеральний план є основною містобудівною документацією, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови й іншого використання території населеного пункту та розробляється і затверджується в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральні плани населених пунктів підлягають стратегічній екологічній оцінці. Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки генерального села Лісові Гринівці Хмельницького району Хмельницької області виконаний на замовлення та відповідно до завдання Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області. Розроблення Генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села та є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села.

Генеральним планом села Лісові Гринівці визначено:

 • основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території;
 • перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового житлового будівництва;
 • території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, а також пропозиції щодо зміни меж населеного пункту;
 • пропозиції щодо формування мережі об’єктів громадського обслуговування населення, що забезпечують соціальногарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами;
 • організацію вуличнодорожньої та транспортної мережі, напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою;
 • заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Генеральний план виконано у відповідності до вимог Державних будівельних норм України.

Для складання плану існуючого використання території були задіяні графічні матеріали, які надані сільською радою.

Генеральний план розроблений на розрахунковий строк 20 років та згідно п. 8 ст. 17 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується.

Затверджений у чинному порядку генеральний план стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території населеного пункту, а також при використанні землі в проектних межах села.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

 

Розроблення проекту генерального плану села Лісові Гринівці Хмельницького району Хмельницької області передбачає формування проектних рішень на всю територію населеного пункту. Проектні рішення охоплюють визначені види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту. Даний проект визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність його зміни на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами. Одночасно документ державного планування не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни. Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Генеральним планом пропонується організація наступних функціональних зон:

 • житлової;
 • громадської;
 • промислової;
 • комунальної;
 • інженерної;
 • ландшафтно-рекреаційної.

 

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами, з якими стикається село Лісові Гринівці Хмельницького району Хмельницької області, є:

 1. Атмосферне повітря
 • основними джерелами забруднення атмосфери населеного пункту є автотранспорт, територією села проходить національний Н03, та місцеві автошляхи;
 • основними стаціонарними джерелами забруднення повітря є існуючі промислові підприємства.
 1. Водні ресурси
 • дифузне забруднення від транспорту (поверхневий стік з доріг);
 • недотримання розмірів та меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон вздовж водних об’єктів;
 • населений пункт не забезпечений централізованою каналізацією;
 • населений пункт частково забезпечений централізованим водопостачанням.
 1. Відкриті землі
 • джерелом забруднення ґрунтів населеного пункту є автотранспорт;
 • умови утримання та упорядкування кладовища не відповідають санітарним вимогам;
 • негативний вплив від накопичень побутових відходів.
 1. Здоров’я населення
 • основним джерелом шуму є вулична мережа з інтенсивним рухом автотранспорту.
 1. Лісові ресурси, природно-заповідний фонд
 • Згідно з розробленою регіональною схемою формування екологічної мережі Хмельницької області територія населеного пункту Лісові Гринівці знаходиться в межах Південнопобузького екокоридору та Давидковецького природного ядра.
 • Лісогриніве?цький зака?зник – знаходиться на півдні населеного пункту за його межами.

Площа 109,4 га. Створений згідно з рішенням виконкому обласної ради депутатів трудящих від 14.07.1977 року № 213 як «Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення». Рішенням сесії обласної ради від 26.05.2010 року надано сучасний статус. Перебуває у віданні ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство» (Хмельницьке лісництво, кв. 35, 36).;

 •  недостатня кількість зелених насаджень загального користування в межах села.
 1. Поводження з відходами
 • відсутнє роздільне збирання побутових відходів.

При визначені сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Генерального плану, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства та в нормативних актах місцевих рад та місцевих адміністрацій.

 

Ймовірні наслідки:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування генеральний план села Лісові Гринівці, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Компонент довкілля

Ймовірний вплив проектних рішень

Клімат і мікроклімат

Негативних наслідків не очікується.

Очікується покращення мікроклімату через створення зелених насаджень загального користування та обмеженого користування у межах санітарних зон.

Повітряне середовище

Очікується покращення ситуації щодо шумового забруднення. Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану територій прилеглих до вулиці з інтенсивним рухом транспорту забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг дороги та дотримання розривів.

Слід очікувати збереження незначного рівня забруднення повітря викидами автотранспорту.

Водне середовище

Покращення ситуації – усунення джерел забруднення – влаштування централізованої системи водовідведення господарсько-побутових стічних вод; будівництво централізованої системи водопостачання.

Скорочення рівня забруднення і засмічення поверхневих водних об’єктів та збереження їх водності внаслідок виділення земельних ділянок для організації прибережних захисних смуг.

Відкриті землі

Передбачається забудова вільних ділянок, що призведе до трансформації ґрунтового покриву, посилиться фрагментація оселищ, відсутня можливість відновлення природних біотопів на забудованих ділянках.

Ґрунти

Трансформація ґрунтового покриву на ділянках проектної житлової і громадської забудови.

Очікується порушення горизонтів ґрунтів внаслідок прокладання інженерних мереж.

Очікується покращення стану ґрунтів щодо виключення забруднення побутовими стоками через створення централізованої системи господарсько-побутової каналізації та очисних споруд поверхневих вод; передбачена рекультивація ґрунтів.

Покращення ситуації через впровадження спеціалізованої системи санітарного очищення від твердих побутових відходів.

Біорізноманіття (рослинний і тваринний світ)

Створення житлової забудови на сільськогосподарських землях загрожує зменшенню середовища існування видів тваринного світу, посилить фрагментацію оселищ.

Вплив на середовища існування через розвиток рекреаційних територій.

Ландшафти

Очікується позитивний вплив на образ ландшафту населеного пункту через організацію санітарно-захисних зон, благоустрою населеного пункту і розвитку озеленених територій загального користування.

Здоров’я населення

Негативних впливів не очікується.

Очікується підвищення безпеки на дорогах.

Впровадження природоохоронних еколого орієнтованих заходів (створення систем каналізації та водопостачання, очисних споруд, облаштування рекреаційних територій та санітарно-захисних зон тощо) сприятиме покращенню стану навколишнього природного середовища та здоров’я населення.

 

б) для територій з природоохоронним статусом:

 • території з природоохоронним статусом знаходяться за межами населеного пункту. Негативних наслідків не очікується.

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Проекті рішення документа державного планування не мають впливу на транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У рамках стратегічної екологічної оцінки генерального плану села Лісові Гринівці Хмельницького району Хмельницької області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків буде розглянуто варіант «нульовий», без упровадження проектних змін.

При гіпотетичному «нульовому» сценарії не розробляється і не затверджується генеральний план села Лісові Гринівці. За таких умов подальший соціально-економічний сталий розвиток є неможливим, альтернатива «нульового» сценарію призведе до погіршення екологічної ситуації, погіршення стану здоров’я населення, неефективного використання земельних та інших природних ресурсів й рекреаційного потенціалу району. Оскільки без наявності містобудівної документації, проведення будь-якої містобудівної діяльності забороняється. У випадку, якщо генеральний план не буде затверджено, населений пункт залишиться без документації, яка регулюватиме забудову населеного пункту.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Методологічною основою стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану села Лісові Гринівці Хмельницького району Хмельницької області для виявлення всіх важливих впливів і ризиків, оцінювання їх величини та значимості, запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, є системний підхід.

Для сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження зазначеного документа державного планування будуть використані такі методи, зокрема: загальні: аналіз, синтез, формалізація, порівняння, історичний, логічний, ідеалізації, експертних оцінок тощо; графічні; нормативно-правового регулювання, контент-аналізу; моделювання; інформаційні; прогнозування; соціоекологічні методи. Саме система засобів і прийомів, що передбачені кожним із зазначених до застосування під час стратегічної екологічної оцінки методів, дають змогу запропонувати заходи щодо запобігання, зменшення та пом’якшення наслідків для довкілля за критеріями збереження та охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я. У процесі стратегічної екологічної оцінки буде опрацьовано інформацію та дані щодо стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я, екологічні проблеми, які стосуються документа державного планування: статистичну інформацію, доповіді про стан довкілля, інформацію, включену в інші акти законодавства, що мають відношення до генерального плану села Лісові Гринівці Хмельницького району Хмельницької області, дані моніторингу стану довкілля, експертні оцінки, інша доступна інформація про екологічні показники, які відображають основні тенденції причини та наслідки екологічної обстановки на підставі даних державних статистичних спостережень із використанням адміністративних даних.

 

Таблиця 1

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом документа державного планування

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

1

2

3

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та виробничих підприємств на стан повітря.

Здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Зниження рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розроблення та реалізація схем оптимізації руху автотранспорту в населених пунктах.

Водні ресурси

Незадовільне утримання прибережних захисних смуг. Часткове централізоване каналізування та централізоване водопостачання.

 

Дотримання у межах зон санітарної охорони об’єктів водопостачання.

Розроблення проектів землеустрою водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів.

Забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами в необхідній кількості та відповідної якості.

Будівництво водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання.

Відкриті землі

Умови утримання та упорядкування кладовищ не відповідають санітарним вимогам.

Забруднення ґрунтів придорожньої території.

Забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення підземних і поверхневих вод, а також атмосферного повітря через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених насаджень.

Закриття кладовища, яке вичерпало свої територіальні ресурси. Відведення ділянки під проектне кладовище.

Раціональне планування вулично-дорожньої мережі.

Лісові ресурси та природно-заповідний фонд

Недостатня кількість зелених насаджень.

 

Передбачено озеленення та благоустрій території села з урахуванням нормативно-допустимих рекреаційних навантажень.

Для захисту від шуму і шкідливих викидів передбачається облаштування шумозахисних екранів та смуг озеленення.

Поводження з відходами

Відсутнє роздільне збирання побутових відходів.

 

Розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення населеного пункту. Забезпечення повного збору, вивозу та своєчасного видалення всіх видів відходів. Впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства і інших заходів з метою зменшення об’ємів вивозу і захоронення відходів.

Здоров’я населення

Акустичне навантаження від автомобільного транспорту.

Для захисту від шуму і загазованості вздовж автодоріг передбачається створення і підтримку зелених насаджень спеціального призначення, обмеженого користування у межах санітарних зон та зелених насаджень загального користування в межах населеного пункту, а також шумозахисних екранів.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку. Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ № 296 від 10.08.2018р, Міністерства екології та природних ресурсів України)

Зміст стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних у села Лісові Гринівці Хмельницького району Хмельницької області.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Лісовогринівецька сільська рада. Юридична адреса: 31340, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 4.

 

Строки подання

Відповідно до ч. 5-6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» строк складає 15 діб:

- для громадського обговорення з дня її оприлюднення;

- для консультацій щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки з дня отримання органами виконавчої влади.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь