Лісовогринівецька громада
Хмельницька область, Хмельницький район

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Дата: 11.11.2022 13:00
Кількість переглядів: 184

Детальний план території під розташування ангару для зберігання сільськогосподарської продукції в межах села Печеськи, вул. Миру, 29  Хмельницького району Хмельницької області

 

          Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є Лісовогринівецька сільська рада. Юридична адреса: 31340, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 4.

Інвестор проекту Гвоздій Юрій Анатолійович.

Виконавцем проекту є ТОВ «УкрЗемІнвест+» Юридична адреса: 61001, Україна, м. Харків, вул. Державінська, буд. 38

Вид та основні цілі документу державного планування,  його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території під розташування ангару для зберігання сільськогосподарської продукції в межах села Печеськи, вул. Миру, 29  Хмельницького району Хмельницької області, розроблений згідно Рішення Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району  Хмельницької області " «Про надання дозволу Гвоздію Юрію Анатолійовичу на розроблення Детального плану території під розташування ангару для зберігання сільськогосподарської продукції в межах села Печеськи, вул. Миру, 29, Хмельницького району Хмельницької області» №48 від 25 червня 2021 року» Земельна ділянка перебуває у приватній власності на підставі правоустановчих документів на право власності на нерухоме майно, загальною площею 2,3201 га (к.н 6825086400:03:004:0055), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

 Детальний план території розроблений з метою:  

 • розроблення детального плану території під розташування ангару для зберігання сільськогосподарської продукції в межах села Печеськи;
 • розроблення функціонального зонування території;
 • встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;
 • охорони і поліпшення стану навколишнього середовища;
 • організації транспортного і пішохідного руху;
 • формування загальних принципів впорядкування та розміщення зелених насаджень;
 • узгодження приватних, громадських та державних інтересів при використанні територій;

Детальний план території розробляється на підставі таких даних:

 • Рішення Лісовогринівецької сільської ради №48 від 25 червня 2021 року Хмельницького району  Хмельницької області «Про надання дозволу Гвоздію Юрію Анатолійовичу на розроблення Детального плану території під розташування ангару для зберігання сільськогосподарської продукції в межах села Печеськи, вул. Миру, 29, Хмельницького району Хмельницької області»;
 • Завдання на розроблення детального плану території;
 • Топографічна основа М1:1000, виконана ФОП Гурман С.С. у 2022 році;
 • Викопіювання зі СПТ Хмельницького району;
 • Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;
 • Натурні обстеження.

У проекті враховано вимоги: Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».    

 

Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

 

На основі аналізу сформованої містобудівної ситуації та наявної містобудівної  документації проектом передбачається: визначити відповідність земельної ділянки для запланованої діяльності; оцінити ступінь впливу проектованого об'єкта на використання суміжних  земельних ділянок; уточнити параметри існуючих споруд та прилеглих до них територій; визначити межі зон екологічного та техногенного впливу проектованого  об'єкта; обґрунтувати можливість розміщення об'єкта в межах позначеної території в умовах сформованої містобудівної ситуації.

До складу проекту детального платну території входить пояснювальна записка та графічні матеріали.

Пояснювальна записка визначає: підстави для розробки детального плану території: природні умови; характеристики рельєфу ділянки, соціально-економічні і містобудівні умови; соціально-економічні і містобудівні умови; оцінка існуючої ситуації: стан навколишнього середовища, використання території та її характеристика, транспорт, планувальні обмеження; розподіл території за функціональним використанням, пропозиції щодо встановлення режиму забудови території, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини; переважні, супутні та допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження: основні принципи планування та забудови території, формування архітектурної композиції; функціональне зонування території; архітектурно-планувальна та об'ємно-просторова композиція; житловий фонд та розселення; система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів обслуговування; транспорт і вулично-дорожня мережа; транспорт, організація руху транспорту і пішоходів, розміщення автостоянок; інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж; інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору; система протипожежного захисту; комплексний підхід та благоустрій території; містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища; основні техніко-економічні показники.

До графічних матеріалів входять:

1. Схема розташування території у планувальній структурі району (частині району) М 1:5000;

2. План існуючого використання території поєднаний з опорним планом та схемою існуючих планувальних обмежень М 1:1000;

3. Проєктний план поєднаний з проєктними планувальними обмеженнями, схемою організації руху транспорту М 1:1000. Поперечні профілі вулиць М 1:200;

4. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування М1:1000;

5. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М1:1000

7. Схема зонування території М1:1000.

Площа ділянки – 2,3201га. На даний час ділянка частково забудована, кадастровий номер 6825086400:03:004:0055.

Головні принципи детального плану території полягають в наступному:

-   створення чіткого функціонального зонування території;

-  розміщення ангару для зберігання сільськогосподарської продукції на проєктованій ділянці.

Водопостачання

Відповідно до рішень прийнятих при розробці детального плану території передбачається розміщення окремої водозабірної свердловини для внутрішніх потреб підприємства, для забезпечення потреб території у технічному водопостачанні

Побутові потреби в воді вирішуватимуться шляхом її підвезення по необхідності.

Каналізація

У зв’язку з короткотривалим характером перебування обслуговуючого персоналу на об’єкті,  кількість господарсько-побутових стоків є невеликою, тому підключення об’єкту до існуючих чи проектних  систем централізованого водовідведення є недоцільним. У зв’язку з цим  господарсько побутові стічні води від побутових приміщень пропонується відводити у двокамерний септик та далі – в накопичувальний колодязь з подальшим їх вивезенням асенізаційними машинами до найближчих каналізаційних очисних споруд повного біологічного очищення. Що відбуватиметься на підставі  укладення відповідного договору з власником очисних споруд повного біологічного очищення.

Електропостачання

На стороні 10 кВ проєктом передбачається 2-х променева схема живлення зі взаєморезервуванням.

Газопостачання

Не передбачається

Транспорт.

На території передбачено автостоянку сільськогосподарської техніки.

 

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: ґрунти; атмосферне повітря; водні ресурси; стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок); кліматичні фактори. В тому числі, потрібно оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

В районі розміщення відсутні території з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

 

         Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено;

Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування. Загальною альтернативою проекту Детального плану територій, рішення про розроблення якого прийнято, є його не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

       Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля; статистичну інформацію; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту детального плану території; дані моніторингу стану довкілля; інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

В ході стратегічної екологічної оцінки необхідно провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.

 

       Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Пом’якшення  та  запобігання  потенційних  негативних  впливів  на довкілля  передбачається  здійснювати  шляхом  виконання  комплексних заходів, що включають:

 • ресурсозберігаючі  заходи  -  збереження  і  раціональне використання  земельних  та  водних  ресурсів,  повторне  їх  використання та ін.;
 • планувальні  заходи  -  функціональне  зонування,  організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
 • відновлювальні  заходи  -  технічна  і  біологічна  рекультивація, нормалізація  стану  окремих  компонентів  навколишнього  середовища тощо;
 • захисні заходи  передбачають  на всіх етапах  реалізації проекту Детальний план території  здійснювати  проектні  рішення   у  відповідності  з нормами  і  правилами  охорони  навколишнього  середовища  і  вимог екологічної безпеки, в тому числі вимогам Закону України «Про охорону земель»;  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо;
 • охоронні заходи - передбачення системи моніторингу.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура та зміст звіту про стратегічну оцінку розробляється відповідно до частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

- зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

- опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

- резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Лісовогринівецька сільська рада. Юридична адреса: 31340, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 4.

Сайт: https://lisovogrynivecka-rada.gov.ua/

 

Строки подання

Відповідно до ч. 5-6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» строк складає 15 діб:

- для громадського обговорення з дня її оприлюднення;

- для консультацій щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки з дня отримання органами виконавчої влади.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь